Karolina och Johan Johansson med barnen
f. vä. Signe, Gunnar, Aina, Agnes, Valle och Hilda

Tillbaka till bildgalleriet