Hembygdsforskare Paul Lundin 1922-2003

Hembygdsforskaren Paul Lundin föddes och växte upp i Näsåker och förblev bygden trogen i hela sitt liv. Paul hade hela sitt liv ett brinnande intresse för hembygdsforskning och få har som han i skrift och tal skildrat människorna och livsbetingelserna i Ådalslidens historia. Redan som ung började Paul intressera sig för att samla på människors berättelser och vad som hänt i gamla tider i Ådalsliden. Han började skriva ner vad han hörde och med åren blev det en rik dokumentation av historier, sägner och berättelser, dikt och verklighet. Så småningom började Paul intressera sig för släktforskning och förutom sin egen släkt har han kartlagt ett 30-tal Näsåkerssläkter som numera finns på mikrofilm och finns tillgängliga på SVAR i Ramsele. Allt detta gjorde Paul  utan den hjälp som mikrokort, datorhjälp och Internet idag kan ge släktforskaren.

Något av sitt rika material publicerade Paul i böcker och skrifter. En bok som Paul utgav 1982 heter "Sanningar och sägner i Ådalsliden". Paul skriver i den på ett fängslande sätt om berättelser som han hört och händelser som har hänt i Ådalslidens historia. Paul medverkade också i Ådalslidens hembygdsbok som utkom 1970. Den sista boken utkom 1989 och heter "Vingslag från förr".

Paul samlade även på gamla kort. Han har under åren skapat en rik samling av gamla kort och många av dem är unika dokument av människor och bygder som ej finns kvar. En del av Pauls rika material finns bevarat på Länsmuseets fotodatabas: http://databas.ylm.se/foto/

Paul var ofta en anlitad och uppskattad föredragshållare och under många år var han guide i Pelle Molins stuga och Hembygdsgården i Näsåker. Under många år framförallt under 1970- och 1980- talen publicerade han artiklar om hembygdsberättelser och naturupplevelser i ortspressen. Naturen och friluftsliv var ett stort intresse hos Paul, och många och långa var de utfärder och utflykter som Paul gjorde på skidor eller på sin gamla 40-tals cykel under årens lopp. Konst, litteratur, musik och idrott var andra intressen som låg Paul varmt om hjärtat.

Under många år hade jag förmånen att känna Paul. Vi hade ett gemensamt intresse i hembygds- och släktforskning, och vi gjorde många utflykter tillsammans till bl.a. många fäbodar och andra gamla minnesmärken i Ådalsliden med omnejd. Pauls stora kännedom om bygden och människorna, rika dokumentation och hans stora kunskap om händelser, historier och befolkningen i Ådalsliden i gamla tider utgjorde en fantastisk källa till många intressanta samtal och kunskap. Paul var en blygsam och vänlig person som alltid var lika hjälpsam närhelst man hade funderingar eller frågor kring bygdens eller släktens historia.

Paul har efterlämnat ett mycket stort tomrum.

Av Anita Berglund Eriksson

<<<Tillbaka till blandat

 

Senast uppdaterad 2003-09-02