Fängsjöbor 30-tal F.vä. "Hult-Erik" Erik Sjödin Hultet, Sigurd, Hilda Aina, Agnes Johansson, Tora och Albert Sjödin, J.A. Johansson. Sittande: Emanuel Johansson, Linnea, Ivar och Åke Sjödin, Gunnar Johansson.

Tillbaka till bildgalleriet