Morfar, Johan Anders Johansson, med surken

Tillbaka till bildgalleriet